آمار بازدیدکنندگان

1
5
87551

 

دکتر مینا تقی زاده       

مرتبه علمی :استادیار

زمینه فعالیت و تخصص:

پست الکترونیکی:m-taghizadeh@araku.ac.ir

صفحه شخصی (cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی دانشکده

تقویم آموزشی

معرفی کتاب

همایش ها