آمار بازدیدکنندگان

1
25
85257

1

 

دکتر عليرضا خالقي

مرتبه علمي : استاديار

زمينه فعاليت و تخصص : فيزيولوژي و اصلاح گل وگياهان زينتي

پست الكترونيكي :a-khaleghi@araku.ac.ir

رزومه (cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی دانشکده

تقویم آموزشی

معرفی کتاب

همایش ها